เกาะรอก+เกาะห้า 1Day

**ฤดูกาลท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่ 15 ต.ค.-15 พ.ค. ของทุกปี**

**กำหนดการเดินทาง**

  • 06.30 น. รถตู้รับท่านจากที่พัก
  • 07.30 น. ถึงท่าเรือ / ลงทะเบียน / รับประทานของว่าง พร้อมฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์มืออาชีพ
  • 08.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่เกาะรอก”
  • 10.00 น. ถึงเกาะรอก ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลานานาชนิดที่ “เกาะรอกใน”
  • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่บน “เกาะรอกนอก” เดินเล่นถ่ายรูปพักผ่อนตามอัธยาศัย
  • 13.30 น. ออกเดินทางจากเกาะรอกไปยังหมู่เกาะห้า
  • 14.00 น. ถึง “หมู่เกาะห้า” ซึ่งเป็นจุดที่มีแนวปะการังสมบูรณ์มาก และมีความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาใต้ทะเล
  • 15.00 น. ออกเดินทางจากหมู่เกาะห้า มุ่งหน้ากลับสู่ฝั่ง
  • 17.00 น. ถึงท่าเรือ ส่งท่านกลับถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ
ราคา / ท่าน(สำหรับคนไทย)
รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก (4 -11ขวบ)
โซนภูเก็ต2,400 บาท1,900 บาท
โซนเขาหลัก2,800 บาท2,200 บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆในโปรแกรมอาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจาก…. (อ่านต่อ)

**ราคานี้รวม**

**สิ่งที่ควรนำมาด้วย**