เกาะเจมส์บอนด์+เกาะไข่ 1 Day

**สามารถเที่ยวได้ทั้งปี**

**กำหนดการเดินทาง**

 • 07.30 น. รถตู้รับท่านจากที่พัก
 • 09.00 น. ถึงท่าเรือ / ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ, โอวัลติน)
 • 09.50 น. ออกเดินทางมุงหน้าสู่ “อ่าวพังงา”
 • 10.30 น. เดินทางถึง “เกาะพนัก” ล่องเรือชมความสวยงามของหินย้อยของลากูน(lagoon)
 • 11.00 น. เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ “เขาพิงกันและเขาตาปู” หรือเรียกอีกชื่อว่า “เกาะเจมส์บอนด์”
 • 12.00 น. ล่องเรือชมความสวยงามของป่าโกงกาง พาท่านเข้า “ถ้ำลอด”, ชมวิว “เขาหมาจู”, และชมภาพเขียนสีโบราณของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ “เขาเขียน”
 • 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันบน “เกาะปันหยี” เดินเยี่ยมชมหมู่บ้านและซื้อของที่ระลึก
 • 14.00 น. นำท่านไปล่องเรือแคนูชมความสวยงามของ “เกาะห้อง”
 • 15.00 น. มุ่งหน้าสู่ “เกาะไข่” นำท่านดำน้ำตื้นชมปะการังและปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ หรือเลือกที่จะพักผ่อนแบบสบายๆ บนชายหาดก็ได้
 • 16.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
 • 17.00 น. ถึงท่าเรือ และนำทุกท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ
ราคา / ท่าน(สำหรับคนไทย)
รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก (4 -11ขวบ)
โซนภูเก็ต1,600 บาท1,200 บาท
โซนเขาหลัก2,100 บาท1,700 บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆในโปรแกรมอาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจาก…. (อ่านต่อ)

**ราคานี้รวม**

**สิ่งที่ควรนำมาด้วย**