หมู่เกาะไข่ แบบครึ่งวัน

“หมู่เกาะไข่” ตั้งอยู่ในเขต อ.เกาะยาว จ. พังงา แบ่งออกเป็น 3 เกาะ คือ เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่นอก เป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากภูเก็ต ดังนั้นสามารถไปเที่ยวได้แบบเต็มวันและครึ่งวัน โดยจะเป็นครึ่งวันเช้า หรือครึ่งวันบ่ายก็ได้

**สามารถเที่ยวได้ทั้งปี**

**กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง**

โปรแกรมแบบครึ่งวันเช้า

 • 07.00 น. รถตู้รับท่านจากที่พัก
 • 08.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ / ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง และฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์มืออาชีพ
 • 08.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ
 • 08.50 น. เดินทางถึง “เกาะไข่ใน” ถ่ายรูปกันตามอัธยาสัย
 • 09.00 น. เดินทางต่อไปยัง “เกาะไข่นอก” ใช้เวลาพักผ่อน ถ่ายภาพบนเกาะไข่ ชื่นชมความงดงามจาก “จุดชมวิวแหลมสามอ่าว” ที่มองเห็น กองหินลักษณะพิเศษเป็นโค้งอ่าวถึง 3 อ่าว ชายหาดสีขาว และน้ำทะเลสีฟ้าสวย
 • 10.00 น. กลับมายัง “เกาะไข่ใน” พร้อมบริการมื้ออาหารของว่างและเครื่องดื่ม จะถ่ายภาพกับมุมสวยๆ หรือเลือกที่จะดำน้ำจากหน้าหาดของเกาะก็ได้
 • 12.30 น. ออกเดินทางกลับ
 • 13.00 น. ถึงท่าเรือ และส่งท่านกลับถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมแบบครึ่งวันบ่าย

 • 11.30 น. รถตู้รับท่านจากที่พัก
 • 12.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ / ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง และฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์มืออาชีพ
 • 13.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ
 • 13.50 น. เดินทางถึง “เกาะไข่ใน” ถ่ายรูปกันตามอัธยาสัย
 • 14.00 น. เดินทางต่อไปยัง “เกาะไข่นอก” ใช้เวลาพักผ่อน ถ่ายภาพบนเกาะไข่ ชื่นชมความงดงามจาก “จุดชมวิวแหลมสามอ่าว” ที่มองเห็น กองหินลักษณะพิเศษเป็นโค้งอ่าวถึง 3 อ่าว ชายหาดสีขาว และน้ำทะเลสีฟ้าสวย
 • 15.00 น. กลับมายัง “เกาะไข่ใน” พร้อมบริการมื้ออาหารของว่างและเครื่องดื่ม จะถ่ายภาพกับมุมสวยๆ หรือเลือกที่จะดำน้ำจากหน้าหาดของเกาะก็ได้
 • 16.30 น. ออกเดินทางกลับ
 • 17.00 น. ถึงท่าเรือ และส่งท่านกลับถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ

(บนเกาะมีบริการเครื่องเล่นทางน้ำ เจทสกี บานาน่าโบ๊ท (มีค่าบริการเพิ่มเติม) อุดหนุนสินค้าชุมชนเกาะไข่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย)

ราคา / ท่าน(สำหรับคนไทย)
รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก (4 -11ขวบ)
โซนภูเก็ต1,200 บาท1,000 บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆในโปรแกรมอาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจาก…. (อ่านต่อ)

**ราคานี้รวม**

**สิ่งที่ควรนำมาด้วย**