เกาะสิมิลัน 1 Day

ฤดูกาลท่องเที่ยวจะเริ่มตั้งแต่15 ต.ค.-15 พ.ค.ของทุกปี

**กำหนดการเดินทาง**

 • 06.00 น. รถตู้รับท่านจากที่พัก (โซนภูเก็ต)
 • 08:00 น. ถึงท่าเรือทับละมุ / ลงทะเบียน / รับประทานเครื่องดิ่มและของว่าง
 • 08:30 น. มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสิมิลัน
 • 10:00 น. มาถึง “เกาะแปด” หรือเกาะสิมิลัน ชม “หินเรือใบ” หรือ “Sail Rock”
 • 11:00 น. มาดำน้ำจุดแรกที่ “เกาะเก้า” หรือเกาะบางู
 • 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 น. มาดำน้ำต่อกันที่ “เกาะเจ็ด” หรือ เกาะปายู
 • 14:00 น. มาที่ “เกาะสี่” หรือเกาะเมียง สามารถเดินเล่น ถ่ายรูป หรือ เล่นน้ำ ได้ตามอัธยาศัย
 • 15:15 น. เรือออกจากเกาะสี่
 • 16:30 น. ถึงท่าเรือท่าเรือทับละมุ
 • 18.30 น. กลับถึงทีพัก (โซนภูเก็ต) โดยสวัสดิภาพ
ราคา / ท่าน(สำหรับคนไทย)
รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก (4 -11ขวบ)
โซนเขาหลัก2,100 บาท1,600 บาท
โซนภูเก็ต2,300 บาท1,800 บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆในโปรแกรมอาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจาก….(อ่านต่อ)

**ราคานี้รวม**

**สิ่งที่ควรนำมาด้วย**