เกาะสุรินทร์ 1 Day

ฤดูกาลท่องเที่ยวจะเริ่มตั้งแต่15 ต.ค.-15 พ.ค.ของทุกปี

**กำหนดการเดินทาง**

 • 06.00 น. รถตู้รับท่านจากที่พัก (โซนภูเก็ต)
 • 08.30 น. ถึงท่าเรือ / ทำการลงทะเบียน / รับประทานเครื่องดิ่ม และของว่าง
 • 09.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่เกาะสุรินทร์”
 • 10.00 น. ถึงหมู่เกาะสุรินทร์ ลงดำน้ำจุดแรกที่ “ปลายแหลมช่องขาด”
 • 11.00 น. เยี่ยมชม “หมู่บ้านมอแกน”
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น. มาดำน้ำกันต่อที่ “อ่าวแม่ยาย”
 • 14.00 น. ปิดท้ายกันที่ “อ่าวเต่า”
 • 15.00 น. ออกเดินทางจากหมู่เกาะสุรินทร์
 • 16.00 น. ถึงท่าเรือ
 • 18.30 น. กลับถึงทีพัก (โซนภูเก็ต) โดยสวัสดิภาพ
ราคา / ท่าน(สำหรับคนไทย)
รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก (4 -11ขวบ)
โซนเขาหลัก2,300 บาท1,700 บาท
โซนภูเก็ต2,500 บาท2,000 บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆในโปรแกรมอาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจาก….(อ่านต่อ)

**ราคานี้รวม**

**สิ่งที่ควรนำมาด้วย**