เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน

ฤดูกาลท่องเที่ยวจะเริ่มตั้งแต่15 ต.ค.-15 พ.ค.ของทุกปี

**กำหนดการเดินทาง**

วันแรก

 • 06.00 น. รถตู้รับท่านจากที่พัก (โซนภูเก็ต)
 • 08.30 น. ถึงท่าเรือ / ทำการลงทะเบียน / รับประทานเครื่องดื่มและของว่าง
 • 09.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่เกาะสุรินทร์”
 • 10.00 น. ถึงหมู่เกาะสุรินทร์ ลงดำน้ำจุดแรกที่ “ปลายแหลมช่องขาด”
 • 11.00 น. ไปเยี่ยมชม “หมู่บ้านมอแกน”
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1)
 • 13.00 น. นำสัมภาระเข้าที่พัก
 • 14.00 น. ขึ้นเรือหางยาวเพื่อไปยัง “อ่าวสุเทพ” และ “เกาะมังกร”
 • 17.00 น. เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปยัง “อ่าวกระทิง” เพื่อรอชมพระอาทิตย์ตก
 • 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (2)
 • 20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (3)
 • 09.00 น. ไปดำน้ำกันที่ “อ่าวแม่ยาย”
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4)
 • 14.00 น. ปิดท้ายทริปนี้กันที่ “อ่าวเต่า”
 • 15.00 น. เรือออกเดินทางจากหมู่เกาะสุรินทร์
 • 16.30 น. ถึงท่าเรือ
 • 18.30 น. กลับถึงทีพัก (โซนภูเก็ต) โดยสวัสดิภาพ
ราคา / ท่าน(สำหรับคนไทย)
รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก (4 -11ขวบ)
โซนเขาหลัก5,100 บาท3,600 บาท
โซนภูเก็ต5,300 บาท3,800 บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆในโปรแกรมอาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจาก…. (อ่านต่อ)

**ราคานี้รวม**


**สิ่งที่ควรนำมาด้วย**