เกาะไม้ท่อน 1 Day

**สามารถเที่ยวได้ทั้งปี**

**กำหนดการเดินทาง**

  • 08:00 น. รถตู้รับท่านจากที่พัก
  • 09:00 น. เดินทางถึงท่าเรือ ทำการลงทะเบียน รับประทานของว่าง พร้อมฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์มืออาชีพ
  • 10:00 น. เดินทางออกจากท่าเรือ
  • ​10:20 น. เดินทางถึง “เกาะไม้ท่อน” พักผ่อนเล่นน้ำหรือถ่ายภาพตามอัธยาศัย
  • ​10:45 น. ดำน้ำชมแนวปะการังที่สมบูรณ์ขนานไปกับแนวหาด พบกับปลาการ์ตูน สวนหอยมือเสือ และฝูงปลานานาชนิด
  • 12:00 น. อาหารกลางวันซีฟู้ดระดับพรีเมี่ยม
  • 13:00 น. เดินขึ้นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทั้งสามจังหวัด
  • 14:00 น. พักผ่อนถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  • 15:10 น. ออกเดินทางจากเกาะไม้ท่อน มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือ
  • 15:30 น. เดินทางถึงท่าเรือ และส่งท่านถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ
ราคา / ท่าน(สำหรับคนไทย)
รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก (4 -11ขวบ)
โซนภูเก็ต1,500 บาท1,300 บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆในโปรแกรมอาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจาก…. (อ่านต่อ)

**ราคานี้รวม**

**สิ่งที่ควรนำมาด้วย**