เกาะราชา 1 Day

**สามารถเที่ยวได้ทั้งปี**

**กำหนดการเดินทาง**

 • 07.00 น. รถตู้รับท่านจากที่พัก
 • 08.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ / ลงทะเบียน / รับประทานของว่างและเครื่องดื่ม
 • 09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ
 • 10.00 น. ถึง “เกาะราชาน้อย” นำท่านมายัง “หาดโจรสลัด” (pirates beach) สามารถเล่นน้ำหรือหามุมถ่ายรูปสวยๆได้ตามอัธยาศัย
 • 11.00 น. เดินทางต่อไปยัง “อ่าวกล้วย” (Banana bay) เพื่อชมปะการังและฝูงปลานานาชนิด
 • 12.00 น. มุ่งหน้าสู่ “เกาะราชาใหญ่”
 • 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14.00 น. นำทุกท่านมาดำน้ำ ที่จุดดำน้ำที่สวยงามของเกาะราชาใหญ่
 • 15.00 น. ออกจากเกาะราชาใหญ่ นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ “เกาะไม้ท่อน” เพื่อชมฝูงปลาโลมา
 • 16.00 น. ออกจากเกาะไม้ท่อน มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือ
 • 17.00 น. ถึงท่าเรือ และส่งท่านกลับถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ
ราคา / ท่าน(สำหรับคนไทย)
รถรับ-ส่งผู้ใหญ่เด็ก (4 -11ขวบ)
โซนภูเก็ต1,900 บาท1,500 บาท
โซนเขาหลัก2,400 บาท2,000 บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆในโปรแกรมอาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจาก…. (อ่านต่อ)

**ราคานี้รวม**

**สิ่งที่ควรนำมาด้วย**