เขาสก 2 วัน 1 คืน

**ฤดูกาลท่องเที่ยว มกราคม-ตุลาคม ของทุกปี**

**กำหนดการเดินทาง**

วันแรก

 • 11.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก
 • 12.00 น. อาหารกลางวัน (1)
 • 14.00 น. ผจญภัยในสายน้ำคลองศกโดยกิจกรรม “ล่องห่วงยาง”
 • 16.00 น. กลับมาถึงยังที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.00 น. อาหารเย็น (2)
 • 20.00 น. ราตรีสวัสดิ์ นอนหลับฝันดี

วันที่สอง

 • 06.00 น. สวัสดีตอนเช้าด้วยเสียงชะนีที่กู่ร้องก้องไปทั้งผืนป่า
 • 08.00 น. อาหารเช้า (3)
 • 09.30 น. เดินทางไปยังไปปางช้างเพื่อเริ่มต้นกับกิจกรรม “พาช้างไปอาบน้ำ”
 • 12.00 น. กลับไปที่รีสอร์ทเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (4)
 • 13.00 น. เช็คเอ้า และ เดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ
ราคา / ท่าน(สำหรับคนไทย)
จำนวนผู้ใหญ่เด็ก (4 -11ขวบ)
2 ท่าน– บาท– บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆในโปรแกรมอาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจาก…. (อ่านต่อ)

**ราคานี้รวม**

**สิ่งที่ควรนำมาด้วย**