การจองและการชำระเงิน

**เมื่อท่านสนใจที่จะร่วมเดินทางกับไปเรา**

 • กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% เพิ่อยืนยันการจองทัวร์
 • โดยโอนไปที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขา เดอะมอลล์บางแค หมายเลขบัญชี 751-2-00101-3 ชื่อบัญชี นายนิพนธ์ อิ่มสำราญ
 • เมื่อโอนมัดจำเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสลิปการโอน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทร, วันเดินทาง, และจำนวนคน ไปที่ LineOA : @baanporpeng เท่านั้น เพิ่อทำการออกใบจอง(Voucher)
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 7 วัน
 • กรณียกเลิกภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 50 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าจองทัวร์ และ/หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • แต่ท่านสามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนวันเดินทางได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วัน ในช่วงเวลาปกติ และแจ้งล่างหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ในขณะที่อยู่ในระหว่างเดินทางหรือทำกิจกรรม ถ้าท่านแยกตัวออกนอกเส้นทางหรือทำอะไรที่นอกเหนือไปจากที่โปรแกรมกำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ คุณวสุธา อิ่มสำราญ โทรฯ 065-773-2006
 • LineOA : @baanporpeng
 • E-mail : baanporpeng.th@gmail.com
 • Messenger : m.me/BPPthaistyle