เขาสก 3 วัน 2 คืน

**ฤดูกาลท่องเที่ยว มกราคม-ตุลาคม ของทุกปี**

**กำหนดการเดินทาง**

วันแรก

 • 11.30 น. เดินทางถึงเขาสก เช็คอินเข้าที่พัก
 • 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1)
 • 13.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 14.30 น. เดินทางไปทำกิจกรรม “อาบน้ำให้ช้าง”
 • 15.45 น. เดินทางกลับที่พัก อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (2)
 • 20.00 น. ราตรีสวัสดิ์ นอนหลับฝันดี

วันที่สอง

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3)
 • 08.30 น. “เดินป่าศึกษาธรรมชาติ” ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4)
 • 13.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 14.30 น. “ล่องห่วงยาง” ชมธรรมชาติของคลองสก
 • 16.00 น. เดินทางกลับที่พัก อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (5)
 • 19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6)
 • 09.00 น. ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับ “นวดแผนโบราณ”
 • 11.00 น. เช็คเอ้าส์ และเก็บสัมภาระ
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (7)
 • 13.30 น. เดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ
ราคา / ท่าน(สำหรับคนไทย)
จำนวนผู้ใหญ่เด็ก (4 -11ขวบ)
2 ท่าน– บาท– บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆในโปรแกรมอาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจาก…. (อ่านต่อ)

**ราคานี้รวม**

**สิ่งที่ควรนำมาด้วย**