หมู่เกาะสิมิลัน 1 วัน
หมู่เกาะสุรินทร์ 1 วัน
หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน
หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
หมู่เกาะไข่ ครึ่งวัน
เกาะเจมส์บอนด์ + เกาะไข่ 1 วัน
เกาะราชา 1 วัน
เกาะไม้ท่อน 1 วัน
เกาะพีพี + อ่าวปิเละ + เกาะไม้ไผ่ 1 วัน
เกาะรอก + เกาะห้า 1 วัน
เขื่อนรัชชประภา 2 วัน 1 คืน
เขื่อนรัชชประภา 3 วัน 2 คืน
เขาสก 2 วัน 1 คืน
เขาสก 3 วัน 2 คืน