เขื่อนรัชชประภา 2 วัน 1 คืน

**ฤดูกาลท่องเที่ยว มกราคม-ตุลาคม ของทุกปี**

**กำหนดการเดินทาง**

วันแรก

 • 09.30 น. พบกันที่ “ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา” อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี
 • 10.00 น. เตรียมสัมภาระลงเรือเพื่อเดินทางเข้าสู่ภายในทะเลสาบเหนือเขื่อนฯ
 • 10.45 น. เช็คอินเข้าที่พัก (เรือนแพ)
 • 11.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมบรรยากาศโดยรอบบริเวณแพพัก
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1)
 • 13.00 น. เดินทางไปยัง “ถ้ำประกายเพชร”
 • 14.30 น. พาท่านมาชม “เขาสามเกลอ หรือ กุ้ยหลินเมืองไทย”
 • 15.30 น. มาต่อกันที่ “แพนางไพร” / ชมฝูงปลาตะเพียนทองปลา, พายเรือคายักหรือเล่นน้ำบริเวณหน้าแพ **ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้ง**
 • 17.30 น. ล่องเรือไปชม “พระอาทิตย์ตก”
 • 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (2)
 • 20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

 • 06.00 น. ล่องเรือไปชม “พระอาทิตย์ขึ้น” พร้อมกับชมสัตว์ป่าที่ออกมาหากินในช่วงเช้า
 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3)
 • 09.30 น. เก็บสัมภาระออกเดินทางจากแพที่พัก
 • 10.30 น. เดินทางมาถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชประภา และเดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ
ราคา / ท่าน(สำหรับคนไทย)
จำนวนผู้ใหญ่เด็ก (4 -11ขวบ)
2 ท่าน– บาท– บาท
4 ท่าน– บาท– บาท
6 ท่าน– บาท– บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆในโปรแกรมอาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจาก…. (อ่านต่อ)

**ราคานี้รวม**

**สิ่งที่ควรนำมาด้วย**